borsa de treball per Oficial/a 2ª lampista

IPSA

  1. Funcions del lloc de treball

-        Portar a terme tasques per al manteniment de les instal·lacions referides.

-        Neteja i desinfecció de les instal·lacions.

-        Reparació d’avaries.

-        Manteniment d’elements hidràulics, elèctrics i mecànics.

-        Gestió del personal al seu càrrec, si s’escau.

-        Gestió administrativa de la documentació requerida.

-        Disponibilitat per efectuar torns en festius i caps de setmana.

  1. Tipus de contracte:

Contracte d’interinitat per baixa mèdica. S’estableix un període de prova de 2 mesos.

  1. Jornada

La jornada serà de 38 hores/setmana, de mitjana en còmput anual.

  1. Requisits dels aspirants

-        Estar en possessió de Títol de Graduat Escolar o equivalent.

-        Mínim 3 anys d’experiència en tasques de manteniment d’equipaments i instal·lacions en l’àmbit d’estacions depuradores, subministrament d’aigua, electricitat, climatització, etc.

-        Idiomes: català i castellà.

-        Carnet de Conduir: B1

  1. Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de fer-ho mitjançant una sol·licitud presentada a ad.ipsa@ajpiera.cat, acompanyada de la següent documentació:

-        Currículum Vitae

-        Títol o certificat acadèmic

-        Acreditació de la formació complementària realitzada (indicant la durada del curs i programa)

-        Altra documentació per a l’acreditació de la resta de requisits i mèrits a valorar

  1.  Termini presentació candidatures: Fins 15 dies hàbils des de la seva publicació al BOP

Retribució segons  el IV Conveni Col·lectiu  de treball del cicle integral de l’aigua.

Es poden consultar les bases al web: www.ipsa.cat

Dades principals

Ubicació Piera
Tipus de contracte Temporal
Inscriure'm

Sol·licituds: 1

Ofertes similars

Cosedor/a Máquina Plana - Igualada

Connect Ett

Òdena
15.100€ - 15.300€
Jornada completa
Professions, arts i oficis