Acadèmia Igualada

CFGM de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

Tota la formació necessària per ser un guia, des del coneixement del medi, fins la seguretat i supervivència a la muntanya, passant per la conducció de grups, els primers auxilis, la neu, l’equitació i la bicicleta.

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • De guia de senderes i zones de muntanya, a peu, en bicicleta o a cavall.
 • En empreses d’esports d’aventura
 • En empreses  turístiques (hotels, càmpings,…)
 • En  agències de viatges
 • Gestió de parcs natural
 • Gestió de clubs esportius
 • Gestió d’ estacions d’esquí

CFGS Educació infantil
Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Tota la formació necessària per educar, programar, intervenir i avaluar programes d’atenció a la infància, des del desenvolupament socioafectiu dels nens, fins el llenguatge musical, passant pel joc infantil, la psicomotricitat, l’empresa i iniciativa emprenedora i altres assignatures pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Podràs treballar en llars d’infants de 0 a 3 anys
 • Auxiliar a P3 a les escoles.
 • Projectes d’atenció a la infància
 • Ludoteques
 • Activitats extraescolars i de temps de lleure
 • Recolzament escolar
 • Atenció integral a unitats familiars

CFGS Condicionament físic
Família professional: Condicionament físic (Fitness & Wellness)

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica. Aprendràs a dinamitzar les activitats i orientar-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

SORTIDES PROFESSIONALS:

Tant en l’àmbit públic com en entitats de caràcter privat:

 • Clubs de fitness
 • Empreses de serveis esportius
 • Patronats esportius o entitats esportives municipals
 • Clubs o associacions esportives
 • Clubs o associacions de caràcter social
 • Empreses turístiques: (Hotels, càmping i balnearis, entre d’altres)
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats
 • Centres geriàtrics o de caràcter social
 • Federacions esportives