LaGaspar

1. Disseny gràfic.
Amb 2 cicles formatius:

 • Cicle formatiu de grau mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d’un projecte gràfic, d’acord amb les prescripcions tècniques i d’estil, fins a obtenir un producte gràfic adequat als objectius comunicatius inicials.

 • Sortides professionals:
 • Disseny gràfic
 • Comunicació visual i gràfica
 • Preimpressió
 • Edició i copisteria
 • Grafisme
 • Senyalització
 • Publicitat
 • Imatge corporativa
 • Organització firal
 • Publicacions i documentació interna d’entitats

http://www.lagaspar.com/assistent-al-producte-grafic-impres/

 • Cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publicitària.

Cicles Formatius de Grau Superior . Titulació Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària . Durada dels estudis. 2.000 hores, de les quals 1.720 h es realitzen a l’escola i 280 h de pràctiques es fan al centre de treball.

Sortides professionals:

 • Disseny gràfic
 • Arts gràfiques
 • Relacions públiques
 • Promoció d’articles diversos
 • Grafisme editorial
 • Ambientació d’espais
 • Imatge corporativa
 • Senyalització
 • Imatge gràfica del producte

2. Diseny en pell

 • Cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania de Complements de Cuir

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals en el coneixement i la manipulació del cuir, i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària.

Sortides professionals:

 • Disseny i confecció de bosses
 • Accessoris de moda
 • Sabateria
 • Mobiliari artesanal i industrial
 • Enquadernació
 • Accessoris i articles esportius