Pla de Transició al Treball a l’Anoia

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

 (per a joves entre 16 i 21 anys que no han superat la ESO)

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL A L’ANOIA


PFI-PTT IGUALADA 

  • Família comerç i màrqueting:
  • Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
  • Família fabricació mecànica: 
  • Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
  • Família electricitat i electrònica: 
  • Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Telèfon de contacte: 93 805 5750
Correu electrònic: [email protected]
A les instal·lacions de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada


PFI-PTT ANOIA SUD

  • Família agrària: 
  • Auxiliar en vivers i jardins
  • Família administració i gestió: 
  • Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals

Telèfon de contacte: 93 776 2114
Correu electrònic: [email protected]
A les instal·lacions de la seu del PTT a Piera i al CTC de Masquefa

Títols de referència al Catàleg de Qualificacions Professionals i certificat de professionalitat corresponent.