Curs: Com optimitzar el manteniment a les empreses. El cicle PDCA

Els objectius d’aquest curs són els següents:

 • Conèixer les bases de la metodologia Lean
 • Descobrir què és el Total Productive Maintenance i els seus 8 pilars
 • Assimilar els beneficis del Total Productive Maintenance
 • Fer un aplicació totalment pràctica dels coneixements teòrics  mitjançant l’eina PDCA: A3

Aquest curs va adreçat a:

 • Directors d’Operacions
 • Directors i responsables de Producció
 • Enginyers i tècnics de Manteniment
 • Enginyers i tècnics de Seguretat
 • Enginyers i tècnics de Qualitat
 • Responsables i personal en general dels departaments de Producció, Logística, Qualitat, Enginyeria, Planificació i Millora Continua, així com qualsevol altra persona interessada en com practicar un bon Manteniment

Ponent:

Joan Casanovas Marfà

 • Graduat en Enginyeria per la UPC. Lean Practitioner per l’Institut Lean
 • Consultor i acompanyant de les empreses cap a la transformació de la filosofia Lean, fundador de l’empresa Leancat.

Programa:

1. Fonaments del TPM i de la filosofia Lean (4h.)

 • Introducció i fonaments de la filosofia Lean
 • Origen i definició del Total Productive Maintenance (TPM)
 • Pilars del TPM
 • Les 5’S
 • Les grans pèrdues
 • Beneficis

2. Millora enfocada (2h.)

 • Introducció a la millora enfocada
 • Objectius de la millora enfocada
 • Com implantar la millora enfocada

3. Manteniment autònom (2h.)

 • Què és el manteniment autònom
 • Objectius del manteniment autònom
 • Com implantar el manteniment autònom

4. Manteniment planificat (2h.)

 • Tipus de manteniment planificat
 • Els 6 passos del manteniment planificat

5. Indicadors (2h.)

 • La importància de mesurar
 • Indicadors
 • Exemples

5. Implantació (14h.)

 • L’eina PDCA: A3
 • Passos per utilitzar l’eina A.3
  • Identificar el problema o l’oportunitat de millora
  • Analitzar
  • Definir objectius
  • Proposar
  • Estandarditzar
 • Exemples

Informació del curs:

 • Data inici: 02/10/19
 • Data final: 30/10/19
 • Durada total: 26 h.
 • Horari: dilluns i dimecres de 17:00 h. a 20:00 h. (30/10/11 de 17:00 h. a 19:00 h.)
 • Preu: 500 € socis / 625 € no socis (parcialment bonificable)